FIRST® là gì?

FIRST® (Tên đầy đủ: For Inspiration and Recognition of Science and Technology) là một tổ chức thanh niên quốc tế điều hành các cuộc thi FIRST Robotics, FIRST LEGO League Challenge, FIRST LEGO League Explore, FIRST LEGO League Discover và cuộc thi FIRST Tech Challenge.

Được thành lập bởi Dean Kamen và Woodie Flowers vào năm 1989, mục tiêu của tổ chức là phát triển các phương pháp truyền cảm hứng cho học sinh về các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Triết lý của FIRST là Tinh thần Hợp tác (Coopertition) và Sự Chuyên nghiệp Tử tế (Gracious Professionalism).

Những con số ấn tượng của FIRST

679K+

Sinh viên tham gia mùa giải 2019-2020

~ 110
quốc gia

Các đội FIRST đã từng đến

81%

cựu thí sinh FIRST tiếp tục theo đuổi các chuyên ngành STEM

83%

cựu thí sinh FIRST tự tin để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong trường học