Giá trị cốt lõi của FIRST® và giải đấu FIRST® Tech Challenge

  • Khám phá: Cùng nhau khám phá những kỹ năng và ý tưởng mới.

  • Đổi mới: Cùng nhau sử dụng tính sáng tạo và kiên trì để giải quyết vấn đề.

  • Tác động: Cùng nhau áp dụng những gì học được để cải thiện thế giới của mình.

  • Hòa nhập: Tôn trọng lẫn nhau và chấp nhận sự khác biệt của nhau.

  • Làm việc nhóm: Chúng ta mạnh mẽ hơn khi làm việc cùng nhau.

  • Vui vẻ: Cùng nhau tận hưởng và ăn mừng những gì chúng ta làm!

Sự Chuyên nghiệp Tử tế
(Gracious Professionalism®)

FIRST® Tech Challenge Tiến sĩ Woodie Flowers (1943 - 2019), Chủ tịch Danh dự & Cố vấn Xuất sắc của EAB, là người đã đặt ra thuật ngữ “Gracious Professionalism®”.

Chuyên nghiệp Tử tế là một nét quan trọng trong tinh thần của FIRST. Triết lý này được đặt ra với mục tiêu khuyến khích công việc với chất lượng cao, nhấn mạnh giá trị của người khác, và tôn trọng các cá nhân cũng như cả cộng đồng. Sẽ không có một định nghĩa cụ thể nào cho thuật ngữ này, nó có thể và nên được hiểu theo những cách khác nhau tùy theo những đối tượng, cá nhân khác nhau.

Với Chuyên nghiệp Tử tế, sự cạnh tranh khốc liệt và lợi ích chung không phải là những khái niệm riêng biệt, mà giữa chúng sẽ luôn có một sự kết nối nhất định. Họ cạnh tranh, nhưng là vì lợi ích chung và sự phát triển của cả cộng đồng. Những người đã thấm nhuần và hiểu rõ triết lý này sẽ luôn cố gắng học hỏi và cạnh tranh một cách điên cuồng, thế nhưng họ cũng sẽ không bao giờ quên đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và tử tế. Họ trân trọng những giá trị khác nhau của mỗi cá nhân và tránh việc tỏ ra khinh bất cứ ai. Cùng với triết lý này, họ sử dụng kiến thức chuyên môn của mình một cách khôn khéo để tạo ra sự cạnh tranh, và sự đồng cảm sẽ giúp họ biết cách trân trọng nét riêng và giá trị của mỗi người. Đây chính là sự giao thoa chân thực của kiến thức, sự cạnh tranh và sự đồng cảm.

Áp dụng những điều này vào FIRST, các đội thi và các cá nhân nên:
- Học cách để trở thành các đối thủ mạnh mẽ đáng gờm, song vẫn đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và tử tế.
- Tránh để ai đó phải nghi ngờ về năng lực của bản thân và cảm thấy là người dư thừa.

Cạnh tranh Cộng hưởng (Coopertition® )

Cạnh tranh Cộng hưởng sẽ tạo ra sự đổi mới. Tại FIRST, Cạnh tranh Cộng hưởng là thể hiện lòng tốt và sự tôn trọng tuyệt đối kể cả khi phải đối mặt sự cạnh tranh khốc liệt. Sự Cạnh tranh Cộng hưởng này được hình thành dựa trên khái niệm và triết lý cho rằng các đội vẫn có thể và nên giúp đỡ cũng như hợp tác với nhau ngay cả khi họ đang cạnh trong trong một cuộc đấu. Nói cách khác, Cạnh tranh Cộng hưởng chính là Cạnh tranh được dựa trên tinh thần Hợp tác, với mục đích tạo ra những sự thúc đẩy và động lực, đồng thời là sự giúp đỡ để mọi người cùng tiến lên.

Cạnh tranh Cộng hưởng cũng liên quan đến việc học hỏi từ đồng đội và cố vấn. Việc học hỏi này sẽ là một sự trao đổi đa chiều, không có bên nào là bên luôn cho đi hay luôn nhận lại. Mọi người có thể học hỏi lẫn nhau, dạy dỗ lẫn nhau, dù cho đối phương là đồng đội hay cố vấn. Cạnh tranh Cộng hưởng có nghĩa là bạn sẽ luôn cạnh tranh, nhưng đồng thời vẫn hỗ trợ và tạo điều kiện cho người khác khi bạn có thể.