GIẢI THƯỞNG

Về các tiêu chí chấm giải thưởng vui lòng xem chi tiết tại Game Manual Part 1.GIẢI THƯỞNG TRUYỀN CẢM HỨNG (INSPIRE AWARD):

Giải thưởng Inspire Award trong FIRST® Tech Challenge được trao cho đội thể hiện tốt nhất trong việc đối mặt với "thách thức". Đây là một danh hiệu uy tín và đội nhận giải trở thành đại sứ mạnh mẽ cho chương trình FIRST® và là hình mẫu mà các đội khác cần học tập. Để đạt giải này, đội cần thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và tôn trọng với mọi người mà họ gặp. Họ cũng cần là đối thủ cạnh tranh cao thượng trong nhiều giải thưởng khác, và là nguồn cảm hứng cho các đội khác thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình.

Để giành giải thưởng này, đội cần đáp ứng một số tiêu chí. Các yêu cầu bao gồm việc thể hiện tính chuyên nghiệp và tôn trọng đối với mọi người, đóng góp tích cực từ mỗi thành viên, nộp hồ sơ kỹ thuật chất lượng cao và cẩn thận, cùng với việc thể hiện sáng tạo và đổi mới trong việc thiết kế và xây dựng robot. Điều này cũng bao gồm buổi phỏng vấn đội phải chuyên nghiệp và hấp dẫn. Đội nên chia sẻ thông tin chi tiết hơn và tham khảo định nghĩa giải thưởng để được đánh giá, và cung cấp tài liệu hỗ trợ cho ban giám khảo khi cần thiết.GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO (THINK AWARD):

Giải thưởng Sáng tạo (Think Award) trong FIRST® Tech Challenge được trao cho đội thể hiện tốt nhất khả năng vượt qua các trở ngại kỹ thuật thông qua tư duy sáng tạo. Đây là một giải thưởng đánh giá dựa trên nội dung kỹ thuật trong hồ sơ, thể hiện quá trình thiết kế kỹ thuật của đội trong quá trình xây dựng robot.

Để đạt giải thưởng này, đội cần thể hiện sự tôn trọng và tinh thần chuyên nghiệp đối với mọi người mà họ gặp, nộp một hồ sơ kỹ thuật chứa nội dung kỹ thuật chi tiết, bao gồm mô tả về khoa học cơ bản, toán học và chiến lược trò chơi, cùng với ví dụ về quá trình thiết kế kỹ thuật và những bài học kinh nghiệm.

Đội nên cung cấp thông tin chi tiết và tóm tắt về việc họ có được sự hỗ trợ từ người cố vấn mới và những kiến thức mới, kế hoạch nhóm tổng thể, kế hoạch phát triển kỹ năng cho các thành viên nhóm. Hồ sơ cũng nên bao gồm thông tin về mức độ trưởng thành trong thiết kế của đội, khả năng tổ chức và cấu trúc nhóm, cũng như các bài học và kinh nghiệm từ quá trình thiết kế robot. Đội nên chia sẻ thông tin chi tiết hơn và tham khảo định nghĩa giải thưởng để được đánh giá, và cung cấp tài liệu hỗ trợ cho ban giám khảo khi cần thiết.GIẢI THƯỞNG KẾT NỐI (CONNECT AWARD):

Giải thưởng Kết nối (Connect Award) trong FIRST® Tech Challenge được trao cho đội có sự kết nối sâu sắc nhất với cộng đồng STEM địa phương và thể hiện việc tham gia tích cực vào cộng đồng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Đội giành giải này được nhìn nhận vì đã giúp cộng đồng hiểu rõ về FIRST, FIRST Tech Challenge và đặc biệt về đội của họ. Họ cần có một kế hoạch nhóm rõ ràng và thể hiện rõ các bước để đạt được mục tiêu của mình.

Để đạt giải thưởng này, đội cần thể hiện sự tôn trọng và tinh thần chuyên nghiệp đối với tất cả mọi người mà họ gặp, nộp một hồ sơ kỹ thuật chứa kế hoạch nhóm chi tiết, bao gồm mục tiêu phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm và các bước mà đội đã hoặc sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Hồ sơ cũng cần chứa tóm tắt về việc đội làm thế nào để hợp tác với người cố vấn mới và học hỏi từ họ.

Đề xuất rằng đội nên cung cấp các ví dụ rõ ràng về việc phát triển kết nối trực tiếp hoặc trực tuyến với các cá nhân trong cộng đồng kỹ thuật, khoa học hoặc công nghệ. Họ cũng cần tích cực tham gia với cộng đồng kỹ thuật để giúp họ hiểu rõ về FIRST, FIRST Tech Challenge và đội của họ. Đội nên tham khảo định nghĩa giải thưởng để cung cấp tài liệu hỗ trợ cho ban giám khảo.GIẢI THƯỞNG Ý TƯỞNG ĐỘT PHÁ (INNOVATE AWARD):

Giải thưởng Ý tưởng Đột phá (Innovate Award) do RTX tài trợ trong FIRST Tech Challenge được trao cho đội thể hiện khả năng sáng tạo và trí thông minh trong việc biến những ý tưởng tuyệt vời thành hiện thực. Đây là một giải thưởng danh giá tôn vinh các đội có khả năng thiết kế robot sáng tạo, độc đáo và xuất sắc trong trò chơi FIRST Tech Challenge.

Để giành giải thưởng này, đội cần thể hiện sự tôn trọng và tinh thần chuyên nghiệp đối với mọi người mà họ gặp, nộp một hồ sơ kỹ thuật chứa các ví dụ cụ thể về nội dung kỹ thuật, minh họa cách đội đạt được giải pháp thiết kế của họ. Robot hoặc cụm lắp ráp của robot cần phải được thiết kế một cách sáng tạo, tinh tế và độc đáo, với các thành phần sáng tạo hoạt động ổn định, đáng tin cậy hầu hết thời gian.

Đề xuất rằng hồ sơ cần truyền cảm hứng cho ban giám khảo, tạo điều kiện cho họ hỏi đội về thông tin kỹ thuật chi tiết cụ thể và có thể tạo động lực để đội chia sẻ thêm về quá trình thiết kế và phát triển ý tưởng của họ.Giải thưởng Điều khiển Xuất sắc (Control Award)

Giải thưởng Điều khiển Xuất sắc (Control Award) trong FIRST Tech Challenge tôn vinh các đội sử dụng cảm biến và phần mềm một cách sáng tạo để tăng cường chức năng của robot trên sân chơi. Điều này có thể bao gồm việc tối ưu hóa hoạt động tự động, cải thiện hệ thống cơ học thông qua điều khiển thông minh hoặc sử dụng cảm biến để đạt được hiệu suất tốt hơn. Thành phần điều khiển cần phải hoạt động ổn định trên sân chơi.

Để giành giải thưởng này, đội cần thể hiện sự tôn trọng và tinh thần chuyên nghiệp đối với mọi người mà họ gặp, nộp một đơn xin giải thưởng điều khiển bằng cách điền vào biểu mẫu nộp đơn giải thưởng kiểm soát và nộp một hồ sơ kỹ thuật chứa thông tin chi tiết về các thành phần điều khiển và cách chúng nâng cao chức năng của robot trên sân.

Đề xuất rằng các kỹ thuật và thuật toán phần mềm tiên tiến được khuyến khích, và cần đảm bảo rằng các thành phần điều khiển hoạt động đáng tin cậy. Đội cũng nên chia sẻ bài học kinh nghiệm về những gì họ đã thử và những gì không hiệu quả liên quan đến cảm biến, phần cứng, thuật toán và mã trong hồ sơ kỹ thuật của mình.Giải thưởng Truyền cảm hứng (Motivate Award)

Giải thưởng Truyền cảm hứng (Motivate Award) trong FIRST Tech Challenge được trao cho đội thể hiện tinh thần chuyên nghiệp lịch thiệp đối với mọi người mà họ gặp, cùng với sự nhiệt huyết và đam mê trong việc truyền đạt tinh thần và giá trị của FIRST. Điều này bao gồm việc đẩy mạnh văn hóa của FIRST và góp phần tạo sự nhận biết rộng rãi về sứ mệnh của chương trình.

Để giành giải thưởng này, đội cần nộp một hồ sơ kỹ thuật chứa kế hoạch tổ chức của đội, bao gồm mô tả về bản sắc đội, mục tiêu gây quỹ, mục tiêu bền vững, thời gian biểu, chiến lược tiếp cận, quản lý tài chính và mục tiêu dịch vụ cộng đồng. Đội cũng cần thể hiện vai trò của mình là đại sứ cho chương trình FIRST và có khả năng giải thích cách mỗi thành viên trong đội đóng góp vào thành công chung của đội.

Đề xuất rằng đội cần tham gia vào bài thuyết trình của họ và tương tác tích cực với các giám khảo. Họ cũng cần thể hiện cách tiếp cận sáng tạo đối với các tài liệu tiếp thị của đội và FIRST. Đội có thể tóm tắt kinh nghiệm và bài học học được từ việc tương tác với cộng đồng. Đề xuất cũng khuyến khích đội tham khảo Định nghĩa giải thưởng để đánh giá được nêu trong Phụ lục F để có thêm tài liệu hỗ trợ cho ban giám khảo.Giải thưởng thiết kế xuất sắc (Design Award)

Giải thưởng thiết kế xuất sắc (Design Award) trong FIRST Tech Challenge ghi nhận việc kết hợp cả yếu tố chức năng và thẩm mỹ trong việc thiết kế Robot. Để đạt giải thưởng này, Đội cần thể hiện sự tôn trọng và tinh thần chuyên nghiệp lịch thiệp® đối với mọi người mà họ gặp tại sự kiện. Họ cũng cần nộp một hồ sơ kỹ thuật chứa thông tin chi tiết về thiết kế của họ, có thể bao gồm hình ảnh CAD hoặc bản vẽ của Robot.

Đội nên phân biệt bản thân với những người khác thông qua sự kết hợp giữa thẩm mỹ và chức năng của Robot. Thiết kế của họ cần được cân nhắc kỹ lưỡng với sự kết hợp của yếu tố cảm hứng, chức năng và các yếu tố khác. Ngoài ra, thiết kế cần phù hợp với kế hoạch và chiến lược của đội. Hồ sơ nộp cần có khả năng truyền cảm hứng để giám khảo có thể hỏi đội về thông tin kỹ thuật cụ thể liên quan đến thiết kế.Giải thưởng Truyền thông (Promote Award)

Giải thưởng Truyền thông (Promote Award) là một giải thưởng được trao cho Đội tạo ra một thông điệp video hấp dẫn dành cho công chúng, với mục tiêu thay đổi văn hóa và tôn vinh lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Điều kiện bắt buộc cho giải thưởng này bao gồm việc tuân theo các tiêu chuẩn về thương hiệu và thiết kế của FIRST, video không được dài hơn 60 giây, phải có chất lượng cao và phù hợp với quyền sở hữu âm nhạc sử dụng trong video.

Ngoài ra, video cần có giá trị sản xuất cao và được nộp trước thời hạn do giám đốc giải đấu đưa ra. Đội cần trình bày một video tinh tế và có tác động mạnh mẽ đến công chúng, đồng thời thể hiện sự sáng tạo trong việc diễn giải chủ đề hàng năm và tuân thủ hướng dẫn nộp giải thưởng video.Giải thưởng Mentor xuất sắc (Compass Award)

Giải thưởng Mentor xuất sắc (Compass Award) là một giải thưởng được trao cho các huấn luyện viên hoặc người cố vấn đã đưa ra sự hướng dẫn và hỗ trợ xuất sắc cho Đội trong suốt cả năm, giúp họ hiểu rõ ý nghĩa của việc trở thành một Mentor với tinh thần chuyên nghiệp tử tế. Người chiến thắng của giải thưởng Compass sẽ được chọn từ các ứng cử viên do các thành viên Đội sinh viên FIRST® Tech Challenge đề cử, thông qua một bài dự thi video dài 40-60 giây.

Video cần tuân theo các tiêu chuẩn về thương hiệu và thiết kế của FIRST, không được dài hơn 60 giây, và phải có chất lượng cao để có thể sử dụng trong mục đích quảng cáo cho FIRST sau này. Đội cần có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền đối với nhạc được sử dụng trong video, và các thông tin về nhạc và quyền sở hữu cần được liệt kê trong phần tín dụng của video. Video cũng cần nêu bật sự đóng góp của người cố vấn cho Đội và thể hiện những gì làm nên sự khác biệt của người cố vấn.Giải thưởng Lựa chọn của ban giám khảo

Giải thưởng Lựa chọn của Ban giám khảo là một giải thưởng có thể không được trao tại tất cả các Giải đấu. Đây là cách để hội đồng giám khảo ghi nhận một Đội có những nỗ lực, thành tích năng động đáng được công nhận, nhưng không phù hợp với bất kỳ hạng mục giải thưởng hiện có nào. Hội đồng giám khảo có thể chọn một Đội cụ thể để vinh danh cho Giải thưởng này dựa theo các tiêu chí chấm điểm nhất định được thống nhất từ trước. Giải thưởng này nhằm ghi nhận Đội vì những nỗ lực xuất sắc của họ mà không tính vào tiêu chí thăng hạng cố định.Giải thưởng Lựa chọn của ban giám khảo

Giải thưởng này sẽ được trao cho Liên minh chiến thắng được trong Trận đấu cuối cùng.Giải thưởng Liên minh chung kết

Giải thưởng này sẽ được trao cho Liên minh chung kết trong Trận đấu cuối cùng.